Susipažinkite su įkūrėjais

Povilas Vytautas Dudonis
Direktorius
9-nerių metų patirtis e-rinkodaroje ir Informacinių Technologijų srityje. Povilas yra verslininkas su analitiniu mąstymu, į viską žvelgiantis su smalsumu. Visuomet įsigilina į problemos šaknis ir suranda naujų, inovatyvių sprendimų joms pašalinti. Laisvu laiku (kai jo turi), jis mėgsta programuoti, slidinėti, skaityti.